Çok Okunanlar
Karakter boyutu :  20 Punto18 Punto16 Punto14 Punto
Yeni KHK'da dikkat çeken karar!
25 Ağustos 2017 / 10:38
Yeni KHK'da dikkat çeken karar!
OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile MEB'den alınan ruhsatı olmayan yurtlara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve valilikçe kapatılacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci  barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB)  alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari  para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661  sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun'a  yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde  aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda  belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik  alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine  karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel  dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin  Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış  olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu  kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı  aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun  Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta  belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel  çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine  getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili  yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde  brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

KAYNAKAA
Bu haber toplam 257 defa okunmuştur
Kalan Karekter Sayısı : 500
Güncel  => Diğer Haberler
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. -0.0076
Güneydoğu Haber